Problém s kódováním dbf souborů

Na anglickém OS byl problém s zobrazením diakritiky při otevrření atributové tabulky daného .shp souboru, tato stránka popisuje jak problém vyřešit.

Jedná se o postup převzaný z support.esri.com

ESRI implemetovalo funkcionalitu converze znavkové sady, které povoluje aplikacím číst a zapisovat shapefile a dBASE soubory kódované v různých znakových sadách. Funkcionalita pro dBASE soubory (pojmenovaná dbfDefault) je aktivována specifikovanou hodnotou znakové sady vložené do systémového registru operačního systému Windows.

 

Podrobný postup naleznete v odkazu na stránky ESRI výše, zde uvedu jen zákaldní postup změny.

 

 • Spusťte program regedit. (Start > spustit > napište regedit a stiskněte ok)
 • Ve stromu nalezněte cestu  'My Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\Desktop 10.1' (pro starší ver. naleznete v manuálu ESRI)
 • Klikněte pravým tlačítkem na 'Desktop 10.1' a stiskněte: nový > klíč > pojmenujte 'Common' (a stiskněte enter)
 • Klikněte pravým tlačítkem na 'Common' a stiskněte: nový > klíč > pojmenujte 'CodePage' (a stiskněte enter)
 • Zde vytvořte novou hodnotu typu string s názvem ' dbfDefault ' s hodnotou viz některá z níže uvedených podporovaných hodnot
 • Podporované hodnoty jsou následující:
  OEM Code Page Value: 
  OEM, 437, 708, 720, 737, 775, 850, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 869, 932, 936, 950 

  ANSI Code Page Value: 
  ANSI, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, Big5, SJIS 

  ISO Code Page Value: 
  ISO, 88591, 88592, 88593, 88594, 88595, 88596, 88597, 88598, 88599, 885910, 885913, 885915, EUC 

  Unicode Value: 
  UTF-8

Pro mé potřeby, kdy data byla uložená v kódování Windows 1250, jsem zvolil hodnotu 1250.  Po opětovném spuštění programu ArcGis se data v atributové tabulce již otevřela ve správném kódováním se správnou diakritikou.