Green Week 2017

Zelené dovednosti k zelenější budoucnosti regionů

 

Mendelova univerzita v Brně

30/05/2017

 

Mendelova univerzita v Brně je jediná svého druhu v Jihomoravském kraji a zároveň v celé moravské a slezské části České republiky, která nabízí kompletní škálu vzdělání s přímým dopadem na hospodaření a péči o krajinu. Univerzita v tomto směru připravuje budoucí odborníky zejména pro obory zemědělství, lesnictví, krajinářství, dřevařství, vinařství, rybářství, zahradnictví, regionální rozvoj a ekonomiku. Tito odborníci následně disponují širokou škálou znalostí a dovedností z pestré oblasti přírodních, technických, ekonomických a sociálních oborů, promítnutých do speciálních disciplín majících bezprostřední vazbu ke stavu životního prostředí a jeho budoucímu vývoji.

Mendelova univerzita v Brně stále rozvíjí své aktivity také směrem k odborníkům pracujícím v oblasti rozvoje mikroregionů a směrem k prohloubení větší spolupráce s pedagogy ze středních škol a gymnázií, kteří mohou o těchto přístupech lépe informovat své studenty a více je motivovat k budoucímu studiu.

Cílem připravované aktivity je nabídnout workshop se zaměřením na péči a hospodaření v krajině udržitelným způsobem. Součástí workshopu budou motivační přednášky doplněné o exkurze s cílem představit komplexní přístup k hospodaření a péči v převážně lesnaté krajině jižní Moravy, kde navíc najdeme prvky kulturního a přírodního světového dědictví UNESCO ve spolupráci s Biosférickou rezervací Dolní Morava.

Tímto příspěvkem konaným v rámci evropského Green Week s podtitulem „Green Jobs for Greener Future“ chceme motivovat přicházející generaci ke studiu témat pro společnou „zelenější“ budoucnost.