Spravované mapové servery

Mapový server ŠLP Křtiny

Mapový server ŠLP Křtiny umožňuje přístup k datům ŠLP Křtiny prostřednictvím standardního webového prohlížeče. Uživatel tak má možnost získat potřebné informace bez nutnosti žádat o přístup k originálním zdrojovým datům. Mapový server umožňuje libovolně kombinovat disponibilní témata pomocí zaškrtávacích políček.

Aktuální verzi mapového serveru najdete na adrese http://mapserver-slp.mendelu.cz

 

Mapový server Jihomoravský luh

Mapový server Jihomoravského luhu bude přístupný z adresy http://mapsnack.mendelu.cz


Budeme rádi, napíšete-li nám, co se vám na serveru líbí a co byste raději změnili.

 

WMS

Web Map Service je standard konzorcia OGC, který specifikuje způsoby distribuce geodat v rámci počítačové sítě. Na naše mapové servery můžete přistupovat z adres:

 

Mapový server Kněhyně (pouze pro potřeby LDF MZLU v Brně, vstup je na heslo)

http://mapserver-slp.mendelu.cz/map.phtml?&config=knehyne

Poznámka: Při současné práci s tímto mapserverem a mapserverem ŠLP Křtiny může docházet k chybám v zobrazování dat. V tomto případě doporučujeme v prohlížeči dočasně zakázat odesílání cookies (v prohlížeči Mozilla Firefox: nástroje "Úpravy" --> "Předvolby" --> záložka "Soukromí" --> "Cookies"; nebo nabídka "Nástroje" --> "Možnosti" --> "Soukromí" --> "Cookies")