Digitální modely terénu

V říjnu 2006 byla vydána edičním střediskem MZLU v Brně stejnojmenná skripta pro výuku tohoto předmětu:

KLIMÁNEK, M. Digitální modely terénu. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 85 s. ISBN 80-7157-982-3.

Na úvodní strany a obsah se můžete podívat zde.


 Terminologie
Charakteristiky terénních ploch
Data - ČÚZK, mapové servery, Google Earth

 Pozemní měření
Dálková průzkum Země
Existující digitální a analogová data
Formát a rozmístění zdrojových dat

 Typy odhadů
Zdrojová data
Metody interpolace

 Rastrový, polyedrický a plátový model
Obecné geomorfometrické analýzy
Specifické geomorfometrické analýzy

 

 Metody vizualizace
Využití DMT - Lesnictví, DMK
Software - TopoL, Atlas, Idrisi, ArcGIS, Surfer, GRASS

 Tvorba DMT
Analýzy DMT
Geostatistické nástroje

 Tvorba DMT
Analýzy DMT

 

Poznámka:

  • vzhledem k velikostem některých prezentací a přenosovým rychlostem doporučujeme soubory otevírat až po stažení na lokální disk

  • rozlišení grafické části prezentace je záměrně sníženo pro optimální sdílení dokumentů na webu