Základy DPZ a GIS

Dálkový průzkum Země

 

Doporučená studijní literatura:

ZEMEK, František. Letecký dálkový průzkum Země: teorie a příklady hodnocení terestrických ekosystémů [CD-ROM]. Brno: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, c2014. ISBN 978-80-87902-07-3.

HALOUNOVÁ, Lena a Karel PAVELKA. Dálkový průzkum Země. V Praze: České vysoké učení technické, 2008dotisk. ISBN 978-80-01-03124-7.

NJOKU, Eni G., ed. Encyclopedia of remote sensing. New York: Springer, 2014. ISBN 978-0-387-36698-2.

Studijní materiály pro DPZ

 

On-line tutorial:

Fundamentals of Remote Sensing

 

Přednášky:

dpz 1 [08.03.2017;   6MB]

dpz 2 [15.03.2017; 30MB]

dpz 3 [22.03.2017; 11MB]

dpz 4 [30.03.2017;   4MB]

dpz 5 [12.04.2017; 14MB]

 

 

Geoinformační systémy