WhateverMap

WhatEverMap je aplikace pro zařízení Apple iPhone. Tato aplikace je vyvíjena na Ústavu geoinformačních technologií Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Aplikace nabízí novou funkcionalitu uživatelům telefonního přístroje iPhone. Doposud žádná aplikace v iPhone OS 3.0 neposkytuje takovou funkcionalitu a dokonce ani AppStore nenabízí aplikace podobného zaměření. Aplikace pracuje s OGC vrstvami a zprostředkuje jejich zobrazení uživatelům. Uživatelé již nemusí být limitováni předem připravenými zdroji. Mohou je okamžitě stahovat z internetu. To dovoluje použít libovolnou specializovanou mapu kdekoli v terénu. V budoucnu by tato aplikace měla spolupracovat s komunitním mapovým portálem MapShake.cz. Ten by měl poskytnout znalost dostupných geoprostorových zdrojů. 


Mendelova univerzita v Brně je členem univerzitního programu pro iPhone vývojáře firmy Apple. To nám dovoluje vytvořit vývojový tým čítající až 200 studentů. Máte-li tedy zájem, můžete nás kontaktovat a připojit se k našemu týmu! Díky tomuto programu můžeme využívat některé zdroje od firmy Apple. 

Univerzitní program pro iPhone vývojáře zahrnuje:

  • iPhone SDK
  • zdroje iPhone Dev Center
  • možnost testování na iPhone a iPod touch zařízeních
  • interní nebo App Store distribuci
  • Apple Developer Forums Beta


Vývoj této aplikace je také podporován Interní grantovou agenturou LDF MENDELU.

Odkaz pro stažení aplikace z AppStore je zde, případné dotazy a komentáře k aplikaci WhateverMap můžete zasílat na e-mail: xkaminek [at] mendelu.cz .Článek o této aplikaci najdete i v časopise GeoBusiness 02/2009.

 

Zde můžete vidět ukázku aplikace WhatEverMap: