Dálkový průzkum Země

Přednášky DPZ

 

Doporučená studijní literatura:

Halounová, L., Pavelka, K. (2005): Dálkový průzkum Země. ČVUT v Praze

Dobrovolný, P. (1998): Dálkový průzkum Země. Digitální zpracování obrazu. Masarykova Univerzita, Brno

 

V anglickém jazyce:

Jensen, J.R. (2000): Remote sensing of the environment: an Earth resource perspective. Prentice Hall, Harlow

Campbell, J.B. (1996): Introduction to Remote Sensing. Taylor and Francis, London

Lillesand, T.M., Kiefer, R.W. (2000): Remote Sensing and image interpretation. John Wiley and Sons, New York

 

On-line tutorials:

http://rst.gsfc.nasa.gov/

http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/index_e.php

 

Téma přednášek

1. Úvod do DPZ

2. Analogová a digitální data

3. Záznam dat; Přenos dat

4. Zkreslení a rektifikace obrazu

5. Radiometrické a prostorové zvýraznění

6. Spektrální zvýraznění

7. Analýza obrazu - klasifikace

8. Analýza obrazu - segmentace

9. Strojové učení [pdf 2.1 MB]

10. Aplikace

 

 


 

Cvičení DPZ

 

Odkazy na zprávy o DPZ

DPZ na internetu [pdf 0.2 MB]

Software pro DPZ [pdf 3.2 MB]

Úprava obrazu I. [pdf 4.2 MB] - histogram, barevné kompozice, filtrace, PCA

Úprava obrazu II. [pdf 0.5 MB] - vegetační indexy

Klasifikace a její hodnocení [pdf 0.5 MB] - tradiční klasifikační moduly, hodnocení klasifikace (chybová matice)

 


 

Základy DPZ

Studijní materiály pro DPZ

Doporučená studijní literatura:

Halounová, L., Pavelka, K. (2005): Dálkový průzkum Země. ČVUT v Praze

Dobrovolný, P. (1998): Dálkový průzkum Země. Digitální zpracování obrazu. Masarykova Univerzita, Brno

V anglickém jazyce:

Campbell, J.B. (1996): Introduction to Remote Sensing. Taylor and Francis, London

Lillesand, T.M., Kiefer, R.W. (2000): Remote Sensing and image interpretation. John Wiley and Sons, New York

 

  • Úvod [pdf 7.6 MB] Představení DPZ, užitečné a zajímavé odkazy

  • Idrisi [pdf 2.0 MB] Základní ovládání Idrisi Taiga

  • Georeferencování [pdf 0.5 MB] v Idrisi Taiga

  • Zvýraznění obrazu [pdf 4.0 MB] v Idrisi Taiga

  • Klasifikace [pdf 0.7 MB] v Idrisi Taiga