Využití GIS a DPZ pro krajinné inženýrství

1. ISKN, přesnost katastrálních map [0.2 MB; 19.05.2014]

2. Dálkový průzkum Země - úvod [2.8 MB; 19.05.2014]

3. Dálkový průzkum Země - analogová, digitální, hyperspektrální data [7.6 MB; 19.05.2014]

4. Dálkový průzkum Země - záznam dat, aktivní x pasívní záznam, družicová data [6.2 MB; 19.05.2014]

5. Dálkový průzkum Země - klasifikace dat DPZ, metody [3.4 MB; 19.05.2014]

6. GIS - definice, data, datové modely, zdroje dat [4.6 MB; 19.05.2014]

7. Prostorová interpolace dat [1.32 MB; 2.06.2014]

8. Systémy pro podporu prostorového rozhodování [1.8 MB; 2.06.2014]

9. Letecké laserové skenování [1.3 MB; 2.06.2014]

10.Analýza viditelnosti [0.5 MB; 2.06.2014]

11. Bezpilotní prostředky - UAV [0.8 MB; 2.06.2014]

 

Poznámka:

  • vzhledem k velikostem některých prezentací a přenosovým rychlostem doporučujeme soubory otevírat až po stažení na lokální disk
  • rozlišení grafické části prezentace je záměrně sníženo pro optimální sdílení dokumentů na webu