Geoinformační systémy (GIS)

 

Přednášky:

Přednáškové prezentace [24.09.2019; 170 MB]*

* Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021) za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky.

Vyzvaná přednáška: Autorské právo (nejen) v kartografii [07.12.2017; 27 MB]

 

Literatura:

 • Rapant, P. (2006): Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 500 str. ISBN 80-248-1264-9.
 • Břehovský, M., Jedlička, K. (2005): Přednáškové texty pro Úvod do GIS. ZČU Plzeň, 116 s.
 • Hlásny, T. (2007): Geografické informačné systémy - priestorové analýzy. Zvolen: Zephyros. ISBN 978-80-8093-029-5.
 • Burian, J. (2014): Geoinformatika v prostorovém plánování. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-4232-7.
 • Tuček, J. (2011): Geoinformatika a geoinformačné technológie v precíznom lesníctve. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene. ISBN 978-80-228-2345-6.
 • Shellito, B. A. (2014): Introduction to geospatial technologies. 2nd ed. New York: W. H. Freeman and company, 512 s. ISBN 978-1-4641-3345-9.
 • Kennedy, M. (2013): Introducing geographic information systems with ArcGIS: a workbook approach to learning GIS. 3rd ed. Hoboken, N.J.: Wiley, 628 s. ISBN 978-1-118-15980-4.

 

Elektronické zdroje:

 

Studentské licence SW ESRI ArcGIS for Desktop:

Cvičící mají k dispozici autorizační kódy, které Vám na požádání vydají. Aktivaci autorizačního kódu pro tuto studentskou roční licenci provedete podle návodu. Kód je třeba nejdříve aktivovat a až poté je možné software instalovat a kód použít pro autorizaci software. Při registraci na stránkách ESRI Vám bude umožněno stáhnout instalaci.

Po instalaci prosím navštivte webové stránky podpory a zde si ověřte dostupnost posledních opravných balíčků a záplat (service pack, patch) pro systém ArcGIS 10 Desktop.

Poznámka: Poslední Service Pack vždy obsahuje všechny předchozí sestavení oprav a záplat.

 

Ukončení předmětu:

 • Povinná účast na cvičeních (1 neomluvená neúčast, další nahradit).
 • Povinná účast na hlavním cvičení (pokud je stanoveno ve studijním plánu).
 • Absolvování zápočtové praktické úlohy (1 řádný a 2 opravné termíny, vaše vlastní materiály ze cvičení budou povoleny k zápočtu, zápočet je podmínkou přihlášení na zkoušku).
 • Termíny zkoušek budou v průběhu zkouškového období (index sebou na zkoušku, test v UIS – testové otázky + textové otázky ze všech přednášených a cvičených okruhů v časovém limitu 60 minut).